Kvalitetsmässan

professionell konferensarrangör - Meetx

21-23 november

DEN SJÄLVKLARA MÖTESPLATSEN FÖR OFFENTLIG SEKTOR

Kvalitetsmässan är mötesplatsen för alla som leder och utvecklar vår gemensamma välfärd. Sedan 1989 har Kvalitetsmässan presenterat de bästa förnyelseprojekten och bidragit till diskussionerna om hur de offentliga verksamheterna och det svenska samhället kan bli bättre och effektivare.

Vid sidan av att erbjuda viktig kompetensutveckling för dig som är verksam inom offentlig sektor är Kvalitetsmässan också en arena för diskussion av aktuella samhällsfrågor. Kvalitetsmässans fem utmärkelser bidrar till att programmet innehåller en uppsjö av goda idéer och exempel på innovation.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information:  kvalitetsmassan.se