Kommande projekt

2024

RUN Konferens 2024

29 feb – 1 march – RUN-riksdag blir från och med 2024 RUN-konferens. Årets tema är Strategisk kompetensförsörjning i regional samverkan.

Skolledarkongressen

19-20 mars – Nordiska Skolledarkongressen är mötesplatsen för dig som leder och utvecklar förskola och skola. Ta del av aktuell forskning och nya perspektiv, utbyt erfarenheter med kollegor och lyssna på inspirerande talare inom och utanför skolans värld.

GRÄV

22-23 mars – Det årliga Grävseminariet kommer att arrangeras i Gävle den 22-23 mars 2024. Välkomna till den två dagar långa konferensen för att ta del av och inspireras av viktig och granskande journalistik.

Bomorrow 2024

10-11 april – Bomorrow är ett forum för att lära sig mer om och diskutera framtidens hållbara boende tillsammans med offentlig sektor, fastighetsbranschen och Mittuniversitetet.

Åre Risk Event

16 – 18 april – För första gången sedan 2019 genomförs Eventet som ett fysiskt arrangemang i Åre.
Temat denna gång är “Krisberedskap i en föränderlig värld”.

NORALF 2024

2 – 3 maj – NORALF-konferensen 2024 med temat “Etik och Agens – Att ta ansvar för och i en demokrati”

Scape 2024

13-15 May – WBG Power Center and RISE, in collaboration with Yole Développement are pleased to announce the international workshop in applications of wide bandgap (WBG) power electronics, SCAPE 2024.

GCPCC

13 – 14 May – Global Conference on Person-Centred Care
Knowledges and Innovations for Health in changes Societies.

Hjälpmedelsriksdagen

14 maj – Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer för att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen…

VITALIS

14-16 maj – Nordens ledande eHälsomöte – På Vitalis möts aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.

Svenska Demensdagarna 2024

21-22 maj 2024 samlas vi för 23:a gången under Svenska Demensdagarna. Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens.

OR2024

3-6 juni – OR2024 is an excellent place for companies and organisations that deal with digital asset management, digital storage, research information systems, scholarly publications, open access and open data to be seen and interact with participants.

ISS2024

9 – 11 June – The ISS2024 conference theme is “Transformation: Creative Accumulation and Creative Destruction in the Economy”.

ECASIA 24

9-14 June – ECASIA is an established international conference series about surface and interface analysis. ECASIA’24, organized by Chalmers University of Technology, covers all aspects of Applications of Surface and Interface Analysis with emphasis on the application of the latest surface-related methods for both fundamental and applied research and technology.

CIMaR

10-13 Juni 2024 – Välkommen till den årliga internationella konferensen CIMaR Consortium for International Marketing Research som i år hålls vid Högskolan i Gävle.

Sustainable HRM and Working Life

17 – 19 juni – CGHRM och FALF anordnar: Sustainable HRM and Working-Life Practices Conference 2024

R&D Management

17-19 June – Transforming industries through technology – Digitalization, automatization, electrification, and the quest for sustainability are trends that challenge contemporary industrial structures and will have profound impact on society. Thus, the R&D Management Conference 2024 revolves around…

KOMMEK 2024

14-15 augusti – KOMMEK är sedan 1985 landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. På KOMMEK möts över 2 000 ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer.

EASR 2024

19-23 August – Questions are addressed at the conference “Nature, Ecology and Religious Responses to Climate Change” at the EASR meeting in 2024.

ICCG13

26 – 28 August – The 13th International Conference on Construction Grammar

Fibre International Conference

10 – 12 Sept – FibRe is a research consortium between academia (Chalmers University of Technology and KTH Royal Institute of Technology), industry and public organisation partners in Sweden. The centre is funded by Vinnova, the Swedish Agency for Innovation, and the participating universities and industries.

Linusdagarna 2024

11 – 13 Sept – Branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik.

DVSS

12-13 september – Vi är en intresseförening för sjuksköterskor som arbetar inom och/eller är intresserade av dermatologisk och vereologisk omvårdnad. Välkommen till 2024 års utbildningsdagar i Stockholm.

Digitalizeinsthlm

17 October – Get inspired by in-depth discussions on how technology and digital transformation can be relevant for a better society, now and in the future

Psifos kompetensdagar 2024

18-20 september – Välkomna till Psifos kompetensdagar för Psykologer i förskola och skola den 18-20 september 2024 i Jönköping

Skolkuratorsdagen

30 Sept – Empati i handling – Skolkuratorns roll i att uppmärksamma, bemöta och främja välbefinnande i skolan

HLR 2024

1-2 oktober – Kongressen HLR2024 erbjuder ett späckat vetenskapligt program under 2 dagar med fokus på …mer info kommer snart.

ST-DAGARNA

9-11 oktober – Den nationella kongressen för Sveriges blivande specialister i allmänmedicin anordnas i år på Nyköping.

DDI 2024

22-24 October – The 9th International Conference on Driver Distraction and Inattention
Theme: “Advances in the understanding and management of distraction and inattention for all road users.”

drogFOKUS

23-24 oktober – Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

SFSS 2024

23-24 oktober – Mötet kommer att ha ett spännande program som presenterar bredden och de senaste rönen från svensk sömnforskning och sömnmedicin.

Kvalitetsmässan

21-23 november – Kvalitetsmässan är mötesplatsen för alla som leder och utvecklar vår gemensamma välfärd. Sedan 1989 har Kvalitetsmässan presenterat de bästa förnyelseprojekten och bidragit till diskussionerna…

Kunskap & Framtid

23-25 november – Hitta utbildningen. Hitta jobbet. Hitta nya vägar. Besök Kunskap & Framtid den 23-25 november 2023 på Svenska Mässan för värdefulla råd inför framtiden och inspiration till nya spännande studie- och yrkesval.

LMT 2025

16-18 June – The biennial Light Materials Technology (LMT) conference is a significant industry and academia event that was created in order to provide an opportunity to industry professionals and researchers to come together

ecoSTP 2025

23-26 June – Welcome to the 7th IWA International Conference on eco-Technologies for Wastewater Treatment to be held from 23rd to 26th of June 2025 in Stockholm, Sweden.