Svenska Demensdagarna 2024

professionell konferensarrangör - Meetx

21-22 maj

21-22 maj 2024 samlas vi för 23:a gången under Svenska Demensdagarna. Konferensen erbjuder varje år en möjlighet att mötas för fortbildning och inspiration inom området kognitiv svikt och demens. Dagarna erbjuder en fantastisk möjlighet att mötas tvärprofessionellt och vi är nu många som delar med oss till varandra av kunskap och erfarenhet.

Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Mer information:  svenskademensdagarna.se